Klimatizácie

Nie je inštalácia ako inštalácia – Inštalácia klimatizácie

Prečo je kvalita inštalácie tak dôležitá? Viac ako 90% technických problémov je spôsobená zlým návrhom zariadenia, pri doprave alebo nekvalitnej inštalácii. Nekvalitná montáž môže negatívne ovplyvniť životnosť zariadenia a jeho účinnosť…

Viac ako 90% technických problémov klimatizácií je spôsobenách zlým návrhom zariadenia, pri doprave alebo nekvalitnej inštalácií. Nekvalitná montáž klimatizácie môže negatívne ovplvyniť životnosť zariadenia a jeho účinnosť.

Aby klimatizácia aj po rokoch spoľahlivo, bezpečne a efektívne fungovala, je dôležité, aby inštaláciu a uvedenie klimatizácie do prevádzky vykonala odborná firma s použitím kvalitných materiálov.

Pred začiatkom samotnej inštalácie je potrebné zistiť:

• Správne navrhnutie vhodného systému pre danú lokalitu, vhodne zvoliť typ vnútorných jednotiek, eliminovať zbytočné predimenzovania alebo poddimenzovania výkonu zariadenia pre daný priestor (aplikáciu).

Správnosť návrhu by Vám mala zabezpečiť optimálne prevádzkové podmienky a ideálnu účinnosť prevádzky.

 d

 

V priebehu vlastnej inštalácie je dôležité najmä:

• Dodržať odstupové vzdialenosti od prípadných prekážok brániacich prúdeniu vzduchu okolo jednotky, respektíve na vzdialenosti medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou vo zvislom i vodorovnom smere – tie sú vždy určené návodom pre inštaláciu. V prípade zmien smeru vedenia je potrebné počítať s určitým rádiusom ohybu zväzku. Nikdy nmontážesmie dôjsť k zalomeniu potrubia (obr. 1). Odporúčame používať „ohýbačky”, s ktorými dosiahneme plynulý oblúk. mont

• Používať zodpovedajúcu tepelnú izoláciu, najmä vo vonkajšom prostredí (obr. 2). Pri použití nekvalitnej tepelnej izolácie vzhľadom k poveternostným podmienkam a UV žiareniu dochádza k rozpadu izolácie a tým k zníženiu výkonu zariadenia a vyššej energetickej náročnosti prevádzky (obr. 3).

• Udržať úplnú čistotu vnútra trubiek, do rúrok sa nesmie dostať prach, olej, ani voda (obr. 4) – skúsení montážníci vykonávajú zváranie rúrok zásadne „ pod dusíkom” ( v priebehu zvárania je do trubiek pustený interný plyn) a v prípade prerušenia práce rúrky nechávajú zaslepené. Pri systémoch s väčším priemerom potrubia je používanie „dusíka” samozrejmosťou.

• Po dokončení montáže a napojení potrubia vykonať celkové prečistenie okruhu dusíkom z tlakovej nádoby, vedeným cez montážnu elektronickú jednotku a následne vykonať tlakovú skúšku, ktorou je overená tesnosť potrubných rozvodov.

• Pomocou vákuovej pumpy vykonať starostlivé vyvákuovanie potrubia, odčerpanie vzduchu až na vákuum ( podtlak by sa mal udržať bez poklesu aspoň 10 minút) – tým je zaistené, že sú z potrubia odstránené všetky látky ( vlhkosť, vzduch, dusík…), ktoré by mohli ovplyvniť vlastnosti chladiacieho média a tým aj funkciu celého zariadenia – tu je potrebné si uvedomiť, že dôsledkom cudzích látok v chladive môže byť poškodená klimatizácia.

• V prípade potreby doplnenia chladiva nad rámec základnej náplne (množstvo náplne je uvedené v inštalačnom manuáli). Po vyššie uvedených činnostiach a kontrolách je možné otvoriť ventily a jednotku spustiť a skontrolovať prevádzkové parametre. Ak tlak nedosahuje požadované hodnoty, je nutné doplniť okruh chladivom z tlakovej fľaše tak, aby v okruhu boli dosiahnuté optimálne pracovné hodnoty.

Inštaláciou to však ale nekončí – ak chceme, aby klimatizácia aj po rokoch spoľahlivo a efektívne chladila/kúrila, je potrebné mať na pamäti, že je dôležité nielen ju správne namontovať, ale tiež je potrebné ju pravidelne a kvalitne servisovať – okrem čistenia či výmeny filtrov je potrebné pravidelne kontrolovať näplň chladiva a prevádzkové parametre a stav jednotlivých, najmä pohyblivých komponentov, rovnako je potrebné kontrolovať čistotu výmenníkov oboch jednotiek.

 

Klimatizácie v našej ponuke: https://klimania.sk/

Ak máte záujem o kúpu klimatizácie, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na 0948 744 700 alebo info(zavináč)klimania.sk. Poradíme vám s výberom a spoločne nájdeme optimálne riešenie pre Vás.


Potrebujete poradiť?

Ak potrebujete pomôcť pri výbere vhodnej klimatizácie, rekuperácie či tepelného čerpadla, neváhajte a zavolajte nám alebo navštívte náš showroom v Dunajskej Strede. Sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 17.00 hod.

Zobraziť viac
Aktualizácia…
  • Žiadne produkty v košíku.
shape1 shape2
Prejsť na panel nástrojov